Lagu yang sia akan nyanyi...

Oomis Nosili Topoit (Lagu Wajip)
George Lian

Lihuan Ku Tadau-Tadau Nawayaan Toh
Aiso Noh Guno Nung Miagal Diti
Tondoson Oku Nopo Kasari Oku Kasala
Id Saralom Do Pitagadan Diti

Pogulu Oomis Boros Nu Miagal Do Gula
Nga Baino No'Silid Pongindaraat
Ih Toomis Nosilid Topoit Miagal Tompodus
Minomunsod Topod-Topod Piginawaan Toh

Chorus:
Guri-Guri Nomumuk
Naratu Id Kowotuan
Miagal Nogi Diti GinawoKu
Notogu Nopigis
Boros Id Tongoruol...
Aiso Kaanu Do Momolingos...

Lihuhan Ku Ngaran Nu'id Koposion Ku
Lisokon Ku Gisom Au Okito
Rugi-Rugi Piginawaan Tongkiadan Ku
Mogidu Oku... Hu...Hu...


Dandi Au Notuhuk (Lagu Pilihan)
Roger Alum

Nokuo Dii Tuh Mininsud Ko Mantad Dogo
Onu Hasa Ku Doid Diau
Nokuo Dii Tu Aiso, Boos Nu Do Suvai
Sakahi Po'om Mohon Ginavo Nu...

Onuai Zou Do Timpu, Papalati Diau
Iho Poh Nga Au Nu Tinoimo
Ahansan Zou... Kalati Koh
Iziau Noh Ginovoon Ku Tomoimo...

Chorus:
Naavi Noh Ngavi Oh Janji...
Ih Pinopi Aiso Do Lati...
Nohiong Noh Ngavii Ih Boos Nu
Guminavo Zou Kaanu Haid Dogo...

Songian Ondom Ku Ih Boos Nu
Di Kakal Po Zito Migionavo...
Baino Diti Moninsud Ko Mantad Dogo...
Pason Ku Diau Tumodo Noh...


Noumbalan Ku Noh (Lagu Wajip Next Week)
Fhilix Don

Oilaan Ku Kasala
Muhang Om Mupus Dika
Om Oilaan Nu Nogi
Poingkuro Ginawo Ku

Mimang Iti Sala Ku
Mooi Toning Kumaa Dika
Tu Haro Noh Suai Sanganu Nu
Gulu Mantad Doho...

Chorus:
Noumbalan Ku Noh Papatagak
Ngaran Nu Id Suang Ginawo Ku
Nga Au Ku Kaanu Pointatap Ika Noh
Rumikot Hiti Nipi Ku

Noumbalan Ku Noh Mogidu
Minsodu Mantad Id Dika
Nga Iri Kasari Ika Noh Songulun
Pilangad-Langad Ku...

Bookmark the permalink.